estonia

Chociaż Estonia znajduje się relatywnie blisko Polski, to o tym kraju zazwyczaj nie wiemy wiele.

Estonia położona jest nad Morzem Bałtyckim. Podobnie jak Polska, jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. W 2011 roku kraj przyjął euro jako swoją walutę – jest to z pewnością duże ułatwienie dla polskich przedsiębiorców. Jest to niewielki kraj, który zamieszkiwany jest przez 1,3 miliona osób. Stolicą jest Tallinn.

W dużej części jest to kraj zalesiony (lasy zajmują 38% kraju)  i podmokły (20% kraju). W skład Estonii wchodzi ponad 1500 mniejszych lub większych wysp.

Język

Język estoński jest językiem z grupy ugrofińskiej i można zauważyć w nim wiele podobieństw do języka fińskiego. Dużo w nim też wpływów germańskich (głównie niemieckich) – aż 30% słów pochodzi właśnie z niemieckiego.

Co ciekawe, to język estoński jest pierwszym językiem dla około 70% mieszkańców tego kraju. Jest to także język urzędowy. Prawie 30% mieszkańców na co dzień posługuje się rosyjskim – są to osoby przesiedlone po zajęciu Estonii przez ZSRR, głównie Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini.

W Estonii bez większych problemów można porozumieć się po angielsku. Podobnie jak w krajach skandynawskich przykłada się tam dużą uwagę do nauki tego języka.

Krótki rys historyczny:

  • Najstarsze ślady osadnictwa w Estonii są datowane na rok 8000 p.n.e., a plemiona ugrofińskie osiedliły się tam około roku 3000 p.n.e.
  • Wpływy niemieckie rozpoczęły się na początku XIII wieku, kiedy to Zakon Kawalerów Mieczowych rozpoczął swoją ekspansję na tamtejsze tereny. Niemieckie wpływy są mocno widoczne do dzisiaj, szczególnie w architekturze oraz języku.
  • W XVI wieku Inflanty (nazwa obszarów obecnej Estonii i Łotwy, które opanowane były przez Niemcy) związały się z Polską i Litwą, a część zajęły Szwecja oraz Dania. Finalnie Szwedzi w 1645 roku zjednoczyli Estonię pod swoim panowaniem.
  • W XVII wieku zaczęła budzić się narodowa świadomość estońska. Rządy szwedzkie zniosły własność ziemską, zmniejszyły obciążenia chłopów, wprowadzono Reformę.
  • Z początkiem XVIII wieku Estonia znalazła się pod panowaniem Rosji.
  • Lata 30. XIX wieku przyniosły procesy emancypacji narodowej Estończyków, które były wynikiem wprowadzania nowoczesnego rolnictwa i przemysłu. Estończycy opierali się rusyfikacji.
  • W 1919 roku Estonia znalazła się pod okupacją niemiecką. Proklamowano Republikę Estonii i powstał demokratyczny rząd.
  • Okres międzywojenny był okresem rozwoju, szczególnie rolnictwa, dzięki wprowadzeniu reformy rolnej i przemysłowej.
  • W 1940 roku Estonia została anektowana przez Rosję. Brutalna sowietyzacja przyniosła skutek odwrotny od zamierzonego i Estończycy nie pogodzili się ze straceniem niepodległości. Niechęć do Rosji widać dzisiaj, chociażby w porozumiewaniu się tym językiem. Starsi Estończycy zazwyczaj bardzo dobrze znają ten język, ze względu na przymus nauki w szkole, ale zagadani po rosyjsku często udają, że nie rozumieją lub odpowiadają łamaną angielszczyzną albo na migi.
  • 20 sierpnia 1991 roku proklamowano odnowioną Republikę Estońską. Estonia przystąpiła do ONZ,  w 2004 roku do Unii Europejskiej oraz NATO. Po 1991 roku Estonia zanotowała duży wzrost gospodarczy.

Gospodarka w Estonii

Estonia zachęca nowoczesną gospodarką wolnorynkową, która dostosowana jest także dla osób z zagranicy, które chcą prowadzić firmę w Estonii. Gospodarka estońska opiera się na liberalnej polityce, otwartości i sprzyjaniu inwestycjom.

Kraj może pochwalić się jednymi z najwyższych dochodów na mieszkańca w Europie. W Estonii silnie rozwija się przemysł telekomunikacyjny oraz elektroniczny. Widoczne to jest w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak powszechne stosowanie podpisów elektronicznych, internetowych deklaracji podatkowych, wystawianie recept elektronicznych, czy systemów łączących cyfrowo instytucje publiczne. Aż 99% transakcji bankowych w Estonii jest przeprowadzanych online. Cyfryzacja tych dziedzin życia to duża wygoda nie tylko dla Estończyków, ale też zagranicznych przedsiębiorców.

Mentalność Estończyków

Większość Estończyków uważa się za Skandynawów, a szwedzkie i duńskie wpływy są równie silne co niemieckie. Pod względem kulturowym i wyznaniowym Estonia bardzo podobna jest do Finlandii, z którą zresztą utrzymuje bliskie kontakty biznesowe.

Burzliwa historia Estonii często znajduje odzwierciedlenie w mentalności mieszkańców. Są oni ogólnie narodem cichym, skrytym i małomównym, powściągliwym – jest to prawdziwa mieszkanka mentalności szwedzkiej, duńskiej i niemieckiej. Widać niechęć do Rosjan, chociaż stanowią oni prawie 30% mieszkańców kraju.

Chłodne podejście do partnerów biznesowych nie powinno być odbierane jako oznaka niechęci – to po prostu część ich kultury. Są jednak solidnymi partnerami.

Estończycy idą z duchem czasu, są narodem nowoczesnym, często otaczają ich najnowsze technologie, z których obsługą nie mają najmniejszych problemów. Mają upodobanie do załatwiania spraw szybko i online – założenie firmy przez internet zajmuje około 15 minut!