FIU donosi o ryzyku

Według jednostki analityki finansowej Financial Intelligence Unit (FIU) liczba dostawców usług wirtualnej waluty w Estonii ponownie rośnie, a ryzyko w tym obszarze szybko rośnie.

Licnecje kryptowalutowe po zmianach w 2020 roku

Do 2019 roku ustawodawstwo regulujące obszar wirtualnych walut w Estonii było łagodne i ułatwiało uzyskanie licencje na na działalność kryptowalutową także tym firmom, których powiązania z Estonią nie istniały lub były bardzo małe. Zmiany w prawie, które weszły w życie od 01.07.2020 pomogły w pewnym stopniu uporządkować ten obszar, ponieważ w ubiegłym roku FIU cofnęło zezwolenia na działalność prawie 1000 firm – poinformowała JAF.

Jednocześnie w tym roku ponownie szybko zaczęła rosnąć liczba wniosków o nowe licencje na kryptowaluty. Przypominjmy, że obecnie jest jeden rodzaj licencji kryptowalutowej w Estonii, która obejmuje swoim zasięgiem zarówno usługi portfela kryptowalutowego jak i prowadzenie kantoru kryptowalut. Na dzień 26 marca w Estonii istniały 453 ważne licencje na prowadzenie działalności przez dostawców usług wirtualnej waluty, czyli o 67 więcej niż na przełomie roku. Do piątku do Financial Intelligence Unit wpłynęło łącznie 88 nowych wniosków o pozwolenie.

Szefowie FIU o ryzykach prania pieniędzy

„Niestety, ostrzejsze wymagania, które weszły w życie w Estonii w 2020 r. Dla dostawców wirtualnych walut, okazały się niewystarczające, a to, co dzieje się w tej dziedzinie, nadal jest bardzo mało przejrzyste. Ważne jest, aby szybko zmniejszyć atrakcyjność wirtualnej waluty. środowisko dla przestępczości, w tym pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu ”

Marget Lundava, szef jednostki Financial Intelligence Unit z Estonii

Dziedzina walut wirtualnych rozwinęła się w ostatnich latach z małego sektora niszowego do globalnego przemysłu na dużą skalę. Według FIU pandemia COVID-19 również dała do tego dodatkowy impuls.

„Dostawcy usług wirtualnych walut, zarejestrowani w Estonii, przekazują miliardy euro rocznie, prawdopodobnie już ponad 10 miliardów euro w tym roku. Dlatego ważne jest, aby państwo spojrzało na te firmy w sposób bardziej podobny do innych firm działających w branży finansowej”, –

powiedziała Lundava.

„Oczywiste jest, że większość firm posiadających licencję na wirtualną walutę nie jest kierowana na rynek estoński, ponieważ w Estonii po prostu nie ma takiego rynku. Z naszej analizy wynika, że ​​duża część nowych osób ubiegających się o zezwolenie to obcokrajowcy mający niewielki lub żaden związek z Estonią.

– powiedziała Lundava.

„Formalnie prawidłowo spełniają obecne wymagania wynikające z prawa, dlatego nie mamy podstaw do odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, ale możliwości państwa estońskiego w zakresie kontrolowania ich działalności gospodarczej w przyszłości są bardzo skromne”

– mówi. dodany.

Według ankiety przeprowadzonej przez FIU latem 2020 r. Dostawcy usług wirtualnych walut zarejestrowani w Estonii mają najwięcej klientów w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Wenezueli, Rosji, Wietnamie, Indonezji, Brazylii, Indiach i Iranie.

Licencja na kryptowaluty po 01.07.2020

  1. Zarząd spółki, która ubiega się o licencje musi być w Estonii
  2. Firma musi posiadać osobę na stanowisku compliance officer.
  3. Kapitał minimalny to 12 000 EUR i musi być wpłacony
  4. Konto bankowe jest wymagane i musi być albo w Estonii albo na terenie innego Państwa członkowskiego
  5. Sporządzona polityka AML oraz zarządzania ryzykami finansowymi
  6. Wynajęte biuro w Estonii