Estonia to bez wątpienia kraj, który jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Jak wspominaliśmy w poprzednim artykule, Estonia w tym roku, podobnie do Polski obchodziła stulecie swojej niepodległości, jednak w przeciwieństwie do naszej ojczyzny, Estonia dopiero od tych stu lat cieszy się naprawdę swoją własną tożsamością narodową i rozwija się na własną rękę. Dzięki zaangażowaniu rządu i obywateli jednak Estonia z roku na rok wchodzi na coraz to nowsze poziomy rozwoju. Coraz chętniej do Estonii ściągają nie tylko Polacy, ale i osoby innej narodowości, wzbogacając jej kulturę i gospodarkę.

Nikogo nie dziwi już, że kraj ten jest rajem, jeśli chodzi o rozwój własnej firmy i rozpoczęcie działalności na własną rękę. Jeśli chodzi jednak o kulturę i jej rozwój, dla wielu poziom, na jakim obecnie znajduje się Estonia, może okazać się sporym zaskoczeniem. Dzięki dużej dostępności do rozrywek, mnogości wydarzeń kulturalnych, a także wysokiej dbałości o historię Kraju, Estonia znajduje się również na szczytowych pozycjach wśród list miast będących tzw. “stolicami kultury”. Z tego też powodu kilka estońskich miast w tym roku zgłosiło się do prestiżowego ragn projektu, pąc zostać oficjalną Europejską Stolicą Kultury. Do 1 października tego roku można było zgłaszać swoje kandydatury jako miasto, do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2024 r. Termin jest tak odległy, ponieważ od momentu zgłoszenia, do otrzymania tytułu musi minąć określony czas. Z możliwości zgłoszenia skorzystały trzy duże estońskie miasta – Kuressaare, Narwa i Tartu.

Po zgłoszeniu miast do tego prestiżowego konkursu, przyjżą im się profesjonalni sędziowie, czyli międzynarodowa komisja, która zdecyduje, które z nich mogą ostatecznie przejść do finałowego etapu rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Mimo tego, iż zgłoszenie można było złożyć do początku października, a wstępne decyzje zostały podjęte pod jego koniec, oficjalne wyniki zostaną ogłoszone dopiero pod koniec 2019 roku. Miasto, które uzyska tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, może liczyć na naprawdę wysokie dodatkowe środki finansowe na realizację zaproponowanego programu rozwoju miasta, co może przyczynić się dosłownie do jego kulturalnego wybuchu. Nagrody związane z zajęciem pozycji na liście ESK wynoszą odpowiednio 10 mln euro z funduszy rządowych oraz 1,5 mln euro z nagrody im. Meliny Mercouri. Warto zatem startować w tym konkursie i robić wszystko, żeby zająć wysokie pozycje. Dodatkowe fundusze na rozwój miasta z pewnością przełożą się nie tylko na otwieranie nowych miejsc kulturalnych, ale i na rozwój gospodarki oraz biznesu, a zatem również nowych miejsc pracy.