Program e-rezydent powstał w 2014 roku i jak dotąd przyniósł około 25 milionów euro wpływów gospodarce Estonii. Rząd chce pozyskać nowych e-mieszkańców i cały czas wychodzi naprzeciw trudnościom i wyzwaniom z którymi musi się zmierzyć nowy przedsiębiorca w obcym dla niego kraju. 

Wsparcie na starcie

EERICA to estońskie międzynarodowe stowarzyszenie e-rezydentów, które założyło kilku bardziej doświadczonych członków tego programu. Celem tego stowarzyszenia jest promowanie interesów innych e-rezydentów i pomoc, szczególnie na początku prowadzenia firmy w Estonii. Potrzeby właścicieli firm będących e-rezydentami są różne. Większość z nich prowadzi niewielkie interesy i nie ma wystarczających zasobów, aby powiększyć swoją firmę. Co więcej, większość biznesów prowadzonych jest zdalnie a to często wiąże się z wieloma wyzwaniami. Rozwiązań i odpowiedzi na swoje pytania szukają często w mediach społecznościowych, gdzie nie zawsze udaje im się tę wiedzę otrzymać. Po przystąpieniu do stowarzyszenia, EERICA ma łączyć osoby z odpowiednim doświadczeniem z nowicjuszami. Stowarzyszenie chce również umożliwić przedsiębiorcom znalezienie innych osób, które zaoferują poszukiwane przez nich towary i usługi. 

W planach jest utworzenie wirtualnego inkubatora, platformy społecznościowej oraz narzędzia opt-in, które pomoże znaleźć się e-rezydentom w trybie offline. EERICA współpracuje również z programem e-rezydent, co ma przełożyć się na szybsze rozwiązywanie problemów przed którymi stoją członkowie programu. Ponadto współpraca ma dotyczyć również decydowania w sprawie nowych rozwiązań dotyczących programu e-rezydent proponowanych przez rząd.