Estonia to pięknie położone państwo zlokalizowane w północnej Europie nad Morzem Bałtyckim. Ten niewielki kraj powstał w formie jaką znamy do dziś właściwie dopiero po Pierwszej Wojnie Światowej, jednak mimo zaledwie nieco ponad stuletniej “nowoczesnej” historii jest jednym z najprężniej rozwijających się państw w Europie jak i na całym świecie. Wielu Estończyków mówiąc i pisząc o swoim kraju, a także w slangu biznesowym bardzo często używany jest zwrot “E-stonia”, który nie bez kozery przywołuje na myśl skojarzenie z Internetem. Estonia bowiem dzięki swojemu rozwojowi i bezgranicznemu progresowi w sferze biznesowej nazywana jest elektronicznym państwem, w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Populację Estonii stanowią Estończycy jednakże nie jest ona pozbawiona także mieszkańców innych nacji. Bardzo dużo w niej Rosjan, jednak Estonia (choć funkcjonująca w inny sposób) od wczesnego średniowiecza znajdowała się pod dużym wpływem kultury niemieckiej, co odcisnęło swoje “piętno” zarówno w architekturze, nazwach niektórych miast i ulic, ale także pozostawiając mieszkańcom Estonii znaczącą smykałkę do interesów i rozwoju a także niezależności.

Od wielu lat, dzięki rozwojowi zwłaszcza w dziedzinach elektoniki, telekomunikacyjnych i ogólnie określonej technologiii na estońskim rynku można zanotować coraz większy przyrost firm z polskim kapitałem. Obszar IT jest bowiem w Estonii znacznie bardziej rozwinięty niż chociażby w Polsce, a co za tym idzie rodzimych przedsiębiorców uderzających w te branże możemy liczyć w Estonii w setkach, jak nie tysiącach. Polacy chętnie uderzają na rynek Estoński jednak nie tylko ze względu na wysoki poziom i rozwój technologii i biznesu. Estonia bowiem posiada porównywalny z Polskim, a zatem dość łatwy do zrozumienia dla naszych rodaków za granicą system podatkowy i prawny, jednak można śmiało powiedzieć, że ten niewielki kraj na północy wyszedł o krok dalej, ponieważ system ten został znacznie “ulepszony” przez czerpanie wzorców od krajów skandynawskich i niemieckich. System prawno-podatkowy jest zatem znacznie korzystniejszy dla przedsiębiorcy i przejrzystszy niż u reszty krajów nadbałtyckich, nie mówiąc już o Europie Wschodniej.

Warto zaznaczyć, że w Estonii występuje kilka różnych form działalności prawnej. Najbardziej popularną formą jest założenie spółki, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemal osiemdziesiąt procent przedsiębiorców zdecydowało się na otworzenie swojej firmy w ten sposób, ze względu na specyficzną konstrukcję podatku dochodowego CIT. Podatek ten w przypadku firm jest rozliczany, w odróżnieniu od chociażby Polski, nie z góry od dochodów firmy, ale indywidualnie od dywidendy wypłacanej udziałowcom. Ten zabieg ma na celu stymulowanie wzrostu firm. Poza tą formą dostępne są także formy indywidualnej działalności gospodarczej, które z kolei są praktycznie niedostępne dla osób spoza Estonii, odpowiedniki spółki akcyjnej, jawnej i komandytowej, a także forma, mało pokrywająca się z polskim prawem mianowicie commercial association zwane po estońsku Ühitsu, którą porównać można w mechanizmie działania z modelami niektórych polskich spółdzielni.