O Estonii mówi się coraz więcej,  jak o raju dla przedsiębiorców. Czy aby na pewno? Estonia nie przewiduje ograniczeń dotyczących zagranicznych przedsiębiorców. Są oni traktowani na równi z podmiotami gospodarczymi krajowymi i nie ma z tego tytułu dodatkowych ulg.

Założenie firmy w Estonii należy rozpocząć od zalegalizowania swój pobyt w kraju, zwłaszcza jeśli jest to pobyt dłuższy niż 90 dni. Aby tego dokonać, należy dokonać zgłoszenia w lokalnym Urzędzie Miasta, a następnie udać się do Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji celem uzyskania karty czasowego pobytu. Jest ona niezbędna, jeśli chce się podjąć zatrudnienie. Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń  wiąże się jednak z kosztami. Są to w przypadku pozwolenia na pobyt-opłaty rzędu 2500 koron estońskich, czyli ok. 725 zł, a w przypadku pozwolenia na pracę jest to 1500 koron estońskich, w przeliczeniu ok. 435 zł. Przedłużenie pobytu także wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

Najczęściej podejmowaną formą prowadzenia własnej działalności jest FIE, czyli odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej.  Ten rodzaj działalności można założyć zarówno poprzez wpis do Rejestru Handlowego, jak i drogą elektroniczną. Za wpis do rejestru Handlowego pobierana jest opłata i wynosi ona 500 koron estońskich. Zagraniczni przedsiębiorcy decydują się na zakładanie firmy w Estonii, ze względu na przejrzysty system podatkowy oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu dla tych przedsiębiorców, jeśli zarobione pieniądze pozostawiają w Estonii.

Podatek dochodowy w Estonii ma charakter liniowy i jest on taki sam zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osób prawnych. Kwota wolna od podatku utrzymuje się na poziomie 24,000 koron estońskich na rok, przy czym stawka wynosi 22 procent. Podstawowa stawka VAT wynosi 18 procent, obniżenie zaś wynosi 5 procent. Przedsiębiorca, który prowadzący działalność w Estonii jest zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę emerytalną. Wysokość składek obliczana jest na podstawie przychodów i wynosi 33 procent uzyskanych przychodów. Składki są płacone kwartalnie, a nie miesięcznie – do 15 dnia miesiąca, każdego rozpoczynającego się kwartału.